Jak zbadać pojazd?

Fabryczna grubość powłoki lakierniczej waha się od 70um do nawet 200um. Granica pomiaru może wynosić od 80um do 140um. Miernikiem należy sprawdzić jak najwięcej miejsc, pomiar należy przeprowadzać symetrycznie np. porównywać lewe drzwi z prawymi itp. Jeżeli na trzech drzwiach grubość lakieru wyniesie np. 120um, natomiast na czwartych pomiar wykaże np. 190um, będzie to oznaczać, że te drzwi były ponownie lakierowane. W ten sam sposób sprawdzamy inne elementy auta. Zakłada się, że grubość lakieru większa od 200um oznacza ponowne lakierowanie; większa od 300um oznaczać może już szpachlę.

Instrukcja używania mierników lakieru